ermeni
Büyüt
Roma-Partya Savaşı'nın (58–63) ilk iki yılındaki ordu hareketleri. 

Sözlükte "ermeni" ne demek?

1. Ermenistan'da toplu olarak ve birçok ülkede dağınık olarak yaşayan bir soy ve bu soydan olan kimse.
2. Bu soyla ilgili, bu soya özgü olan.

Ermeni kelimesinin ingilizcesi

n. Armenian